top of page
strip onder.png
ing-01.png

Mijn Aanpak

Mijn coaching is humanistisch, cognitief en evidence based; dus wetenschappelijk onderlegd. Ik zorg voor een vertrouwensklimaat waarin je geheel in je eigen tempo jezelf en je functioneren leert kennen. Jij bent verantwoordelijk voor het stellen van jouw doel, het maken van de juiste keuzes, acties en het resultaat. Ik begeleid je hierbij. Na een aantal sessies (die we van te voren bepalen) ben je in staat om autonoom verder te gaan.

Hoe?

Coaching is een leerproces en het gaat hierin om: bewustwording, mogelijkheden ontdekken, keuzes maken en actie ondernemen. 

Tijdens de sessie zal ik een 'meetmoment' inlassen; een check of je weet of je op de goede weg bent, of dat je misschien je doel wilt bijstellen. Want soms dient er zich een ander, belangrijker, doel op dat moment aan. We hebben het dan over de ‘hidden request’.   

 

Mijn taak is decoderen wat er echt speelt.

 

In mijn aanpak is er geen oordeel! Niks is fout of verkeerd; er is alleen sprake van verbetering!

Het is een samenwerkingsverband waarin het gaat om partnering. Dat wil zeggen dat ik me geheel aanpas aan jouw leerproces en snelheid; jij bepaalt waar we heen gaan en jij kan op mij vertrouwen voor de meest effectieve manier.

De sessies kunnen zowel fysiek als online plaatsvinden.

Tijdens onze eerste ontmoeting gaat het er om dat jij je goed voelt bij mij; het is een intake/kennismakingsgesprek waarna je beslist met mij door te gaan of niet.

Tools:

Ik beschik over een ‘toolbox’ met verschillende methoden die voor jou van toepassing kunnen zijn. Ik houd hierbij rekening met jouw leervoorkeuren, waarbij jij je het prettigst voelt en wat het best bij jou past. Het kan gaan om de klassieke manier (zittend) of een actievere manier, waarbij je in beweging komt. Dit is zinvol als je te veel ‘vastzit’ in je hoofd. In de meeste gevallen is het een mix van verschillende tools. Het is jouw leerproces; ik pas me daarbij aan. 

Kosten en tijd

Een coaching traject is tussen de 5 en 7 sessies van 1,5 uur. Kosten hiervan zijn 75,- euro per sessie.

strip boven.png
strip midden.png
strip midden.png
bottom of page